Blog และ ข่าวสาร

Blog บทความออนไลน์

ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และบทความ

สมัครเรียนออนไลน์ กับครูสอน Tuemaster

คลิกเลย

เคล็ดลับวิธีเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง ให้เก่งได้ดังใจเคล็ดลับเก่งคณิตศาสตร์
1. สนใจ สูตร และคำนิยามต่างๆ ของคณิตศาสตร์
ห้ามมองข้ามนิยามโดยเด็ดขาด เพราะการที่น้องจะเรียนเลขให้เก่งได้นั้น พื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สูตรทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรมาตรฐานหรือสูตรลัด
ต่างก็เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยทำให้แก้ไขโจทย์ในแต่ละข้อผ่านไปได้
2. ทบทวนบทเรียนในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวน
ถ้าน้องอ่อนคณิตศาสตร์มาก น้องก็ต้องนั่งทบทวนวิชานี้ บ่อยๆ และในสภาพแวดล้อมที่ทำให้น้องมีสมาธิในการจดจำเนื้อหาและทบทวนความรู้ได้ หาสถานที่ซึ่งปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อนั่งฝึกแก้โจทย์เลข
3. ท่องจำบ้างในบางโอกาส แต่เอาเฉพาะที่จำเป็น
จำสูตรเบื้องต้นต่างๆ โดยควรจำอย่างมีเทคนิคและเป็นระบบ อย่าจำวิธีแก้สมการ เพราะถ้าเจอโจทย์ที่ถามอย่างอื่นมาจะทำให้ทำไม่ได้ หาเวลาฝึกแก้โจทย์คณิตศาสตร์ทุกวัน
4. รู้จักการปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขโจทย์
ส่วนมากแล้วแต่ละโจทย์จะมีวิธีการแก้ได้หลายวิธี การเก่งคณิตศาสตร์นั้นไม่มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษ
ถ้าอยากให้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้นนั้น ต้องการหมั่นฝึกแก้โจทย์เป็นกุญแจสำคัญ
5. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ศึกษาวิธีแก้โจทย์และหาวิธีทำให้ได้ และนักแก้ปัญหาที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถมองถึงว่ามีกี่วิธีที่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร และดึงวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดมาใช้ จะทำให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด
6. ฝึกวินัย
การมีวินัยเช่น การนอนให้ตรงเวลา เข้าเรียนให้ตรงเวลา ทำการบ้านทุกวัน อย่าผัดวันประกันพรุ่ง โดยคิดว่าอ่านวันหลังก็ได้ ทำทีหลังก็ได้ เพราะว่ามันจะทำให้ติดเป็นนิสัย ต้องฝึกฝนตนเองให้มีวินัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งขึ้น แต่เพื่อให้เรามีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และทำกิจกรรมอื่นๆ อีกด้วย