ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
1 . โรงเรียนปล้องวิทยาคม โรงเรียนปล้องวิทยาคม 120 หมู่ 9 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
2 . โรงเรียนเทิงวิทยาคม โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำบล เวียง อำเภอ เทิง เชียงราย 57160
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
3 . โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 186 หมู่2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
4 . โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 242 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
5 . โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 139 หมู่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
6 . โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม หมู่ 10 292 ตำบล บุญเรือง อำเภอ เชียงของ เชียงราย 57140
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
7 . โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 350 หมู่ 10, ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, 57140
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
8 . โรงเรียนดรุณราษฏร์วิทยา โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงราย เขต 3 7 ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
9 . โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 97 ซอย หมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงราย ตำบล โป่งผา อำเภอ แม่สาย เชียงราย 57130
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
10 . โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 36 ม.13 ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน เชียงราย
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
11 . โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 250 ถนน พหลโยธิน ตำบล เมืองพาน อำเภอ พาน เชียงราย 57120
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
12 . โรงเรียนพานพิทยาคม 816 หมู่ 17, ตำบล เมืองพาน อำเภอ พาน เชียงราย
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
13 . โรงเรียนนครวิทยาคม 277 เทศบาล 8 ตำบล เมืองพาน อำเภอ พาน เชียงราย 57120
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
14 . โรงเรียนดอยงามวิทยาคม โรงเรียนดอยงามวิทยาคม มู่ 11 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
15 . โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 521 ไชยบุรี ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน เชียงราย 57110
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
16 . โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 3 ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน เชียงราย 57270
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
17 . โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 ถนน พหลโยธิน ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน เชียงราย 57110
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
18 . โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 2 หมุ่ 5 ตำบล ห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
19 . โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 หมู่ 5 ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย เชียงราย 57130
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
20 . โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 59 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
/ จำนวนหน้าทั้งหมด 33 หน้า