ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
1 . โรงเรียน เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ตั้งอยู่เลขที่ 130 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
2 . โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 29 ถนนมนตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
3 . โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 39 พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
4 . โรงเรียน เทศบาล 4 บ้านเชียงราย 399/1 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
5 . โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) เลขที่ 5 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
6 . โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 104 พระแก้ว ตำบล เวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52130
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
7 . โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
8 . โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 152 หมู่ 5 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
9 . โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม : 225 หมู่ 11, ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, 52210
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
10 . โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ 39 ถนน พหลโยธิน ตำบล สบปราบ อำเภอ สบปราบ ลำปาง 52170
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
11 . โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
12 . โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) (ชุมชน 1) หมู่ที่ 8 บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
13 . โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 62/1 บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
14 . โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ที่อยู่ 406 หมู่ 1 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
15 . โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว๋าว ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
16 . โรงเรียนแม่วะวิทยา 240 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน บ้านแม่วะลุ่ม ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
17 . โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา อำเภอเถิน มู่ที่ 5 บ้านนาบ้านไร่. ตำบล : แม่ถอด. อำเภอ : เถิน. จังหวัด : ลำปาง. รหัสไปรษณีย์ 52160
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
18 . โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 67 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
19 . โรงเรียนล้อมแรดวิทยา อำเภอเถิน 4 ถนนล้อมแรด-ป่าตาล บ้านล้อมแรด ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
20 . โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 91 หมู่ 3 ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน ลำปาง 52160
>> ข้อมูลเพิ่มเติม...
/ จำนวนหน้าทั้งหมด 55 หน้า