หน้าหลักเรียน English ม. ปลาย ม. 4- ม.6   / หน้า 1
แหล่งเรียนรู้ : การใช้คำนามเป็นคำคุณศัพท์ การใช้คำ noun verb adj adv ม. 4- ม.6
หัวข้อ : การใช้คำนามเป็นคำคุณศัพท์ การใช้คำ noun verb adj adv

การใช้คำนามเป็นคำคุณศัพท์ การใช้คำ noun verb adj adv

Adjectives  คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนามในประโยค เพื่อบอกลักษณะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับคำนามหรือคำสรรพนามนั้นๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การใช้คำคุณศัพท์ในประโยค ใช้ได้ ตำแหน่ง คือ

1.       วางไว้หลัง Verb to be  ( is  am  are )  เช่น

        My school is big.       โรงเรียนของฉันใหญ่

        He is hungry.       เขาหิว

        They are naughty.        พวกเขาซุกซน

        I am tall and thin.       ฉันเป็นคนผอมและสูง

1.       วางไว้หน้าคำนามที่ต้องการขยาย เช่น

        Sisan is a beautiful girl.       ซูซานเป็นคนสวย

        This is a new house.       นี่คือบ้านหลังใหม่

        Those are red cars.       เหล่านั้นคือรถสีแดง

 

หลักการสังเกต 
adjจะอยู่หน้า N  หลังV.to be หลัง Linking Verb **adj=ไม่เติม ly
adv ตรงข้ามกะadj ทุกอย่างเลยคะ  และก็เติม ly
ส่วน Noun = เป็นคำนาม คำนามทั่วๆๆไป เช่น cat girl  dog ไรแบบนี้นะคะ
ส่วน Verb = กริยา เช่น เดิน กิน / walk eat ไรแบบนี้แหละ

อีกวิธีนึงค่ะ เพิ่มเติม 

คำนาม ( Noun) มักลงท้ายด้วย
- ity >> possibility
-ion >> decision
-ness >>happiness
-nce >> excellence
-th >> warmth

กริยา (Verb)มักลงท้ายด้วย

- ify >> clarify
-ize >> memorize
-en>>soften

adj. มักลงท้ายด้วย

-ous >> dangerous
-ful >> helpful
-less >> harmless
-able >> possible

adv. มักลงท้ายด้วย

-ly >>finally

มันก็ไม่ทุกคำหรอกนะคะ เป็นแค่วิธีสังเกตเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

อีกอย่างนะคะ

adj. ขยาย noun ส่วนมากอยู่หนาคำ Noun
adv.ขยาย verb

เพิ่มเติมนะคะ คำที่เรียกบุคคล มักลงท้ายด้วย
-er >>Designer
-or >> Doctor
-ist >> Artist
-ian >> Italian , Magician

 

Adj. ขยาย Noun  จะวางอยู่ หน้า N. หรือ หลัง LV.

เช่น  P'Nan is a beautiful tutor.

Adv. ขยาย V. , Adj. , Adv. , Phrase , Clause  (มักเติม -ly)

**แต่ก็มีคำที่เป็นได้ทั้งสองอย่างหรือ เป็น adj. ที่เติม ly**

Adj-ly = lovely costly likely friendly
เป็นได้ทั้งสองอย่าง = weekly yearly early

 

สองตัวนี้ก้อต่างที่หน้าที่ของมันจ้า 

Adjective จะมีเพื่อขยายคำนามในประโยคนั้น

ส่วน Adverb ก้อตามชื่อคือมีเพื่อขยายคำกริยาในประโยค

เพราะฉะนั้นถ้าเราดูความหมายของมัน ก้อจะรู้ว่าเป็น Adj หรือ Adv ค่ะ

ตำแหน่งของมันก้อตามข้างบนนะคะ

Adj. จะวางอยู่หน้า N หรือ LV

Adv. นี่หลากหลายมาก คือ หน้า/หลัง V แท้และ helping verb มากมายๆๆๆ
ส่วนมากจะเป็นตัว ly ทั้งหลาย แต่ก้อมี Adv ที่ยกเว้นอย่างเช่น late,well,last ด้วยจ้า

a.(-ly)มี lonely timely seemly deadlyจ้า
วิธีดูก้อดูจากตำแหน่งของมันได้เรยจ้า


 


ไม่มีเอกสารเพิ่มเติม
คลิกกลับ