หน้าหลักเรียน English ม. ปลาย ม. 4- ม.6   / หน้า 1
แหล่งเรียนรู้ : บทที่ 1 ตอนที่ 3 Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ ) ม. 4- ม.6
หัวข้อ : บทที่ 1 ตอนที่ 3 Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ )

 

Adverbs of Frequency: กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ 

Adverbs of Frequency คือ กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ โดยเราจะนำ Adverbs of Frequency มาช่วยในการบ่งบอกถึงความบ่อยหรือความถี่ (how often) ของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งคำเหล่านี้นั้นมีอยู่มากมาย โดยที่มักเห็นได้ทั่วไป นั่นก็คือ

always

เป็นประจำ, อย่างสมํ่าเสมอ

often

บ่อยๆ

frequently

บ่อยๆ

usually

โดยปกติ

sometimes

บางครั้ง

mostly

โดยส่วนใหญ่

normally

โดยปกติแล้ว

generally

โดยทั่วไป

repeatedly

ซ้ำไปซ้ำมา

occasionally

ในบางโอกาส

*seldom

ไม่ค่อยจะ, นานๆครั้ง

*hardly

แทบจะไม่

*barely

แทบจะไม่

*rarely

แทบจะไม่

*scarcely

แทบจะไม่

*never

ไม่เคย

*คำว่า seldom, hardly, barely, rarely, scarcely, never เป็นคำที่มีความหมายเป็นเชิงปฏิเสธอยู่แล้ว เราจึงไม่ควรทำให้ประโยคเป็นรูปปฏิเสธอีก เมื่อใช้คำเหล่านี้ เช่น I hardly cook. = ฉันแทบจะไม่เคยทำกับข้าวเลย
และนอกจากคำเหล่านี้ยังมี Adverbs อีกมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการบ่งบอกถึงความถี่ได้ เช่น

 

infrequently

นานๆที

habitually

ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย

chiefly

โดยส่วนใหญ่

continuously

ติดต่อกัน, เรื่อยๆ

constantly

สม่ำเสมอ

commonly

โดยทั่วไป

regularly

สม่ำเสมอ

sporadically

นานๆครั้ง

periodically

เป็นบางครั้งบางคราว

intermittently

เป็นพักๆ

spasmodically

เป็นพักๆ

 

 คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ ) Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ ) Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ ) Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ ) Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ )
ไม่มีเอกสารเพิ่มเติม
คลิกกลับ