หน้าหลักเรียน English ม. ปลาย ม. 4- ม.6   / หน้า 1
แหล่งเรียนรู้ : อังกฤษพื้นฐาน คำบุพบทบอกเวลา (prepositions of time )ในภาษาอังกฤษ ม. 4- ม.6
หัวข้อ : อังกฤษพื้นฐาน คำบุพบทบอกเวลา (prepositions of time )ในภาษาอังกฤษ

Prepositions of Time (การใช้บุพบท  in, on, at บอกเวลา)

 คำบุพบท คือ  คำที่ใช้บอกตำแหน่ง  บอกสถานที่  บอกทิศทาง  แสดงการเคลื่อนไหว  หรือ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนาม หรือสรรพนามกับคำอื่นๆ ในประโยค มักตามด้วย Noun, Noun Phrase, Pronoun, Noun Clause หรือ Gerund (V-ing)   ทั้งนี้ คำบุพบทในภาษาอังกฤษมีมากมายเลยล่ะค่ะ แต่ก็มีอยู่บางกลุ่มที่นักเรียนมักใช้ผิดอยู่บ่อยๆ นั่นคือ  in, on, at  ที่ใช้ในการแสดงเวลา และสถานที่ นั่นเอง

in, on, at ที่ใช้ในการบอกเวลา

  1. In – ใช้กับ ปี  เดือน  ทศวรรษ  ศตวรรษ  ฤดูกาล  เช่น

ใช้กับเดือนต่างๆ

I will move to England in September.

My sister was born in March.

Remark: ถ้ามีวันที่อยู่กับเดือนให้ใช้ “on” นะคะ

ใช้กับปี เช่น

I started working at Oxbridge Institute in 2012.

He was murdered in 1925

ใช้กับฤดูกาล เช่น

It isn’t much cold here in the winter.

ใช้กับทศวรรษ เช่น

We grew up in the 90s

นอกจากนี้เรายังใช้ in ในการบอกช่วงเวลา เช่น  in the morning, in the afternoon, in the evening เช่น

Classes start in the morning and go through the whole day.

  1. On – ใช้กับ  วันในสัปดาห์   วันที่  หรือวันสำคัญในเทศกาลต่างๆ  เช่น

ใช้กับวันในสัปดาห์

They flew to Japan on Monday.

We usually have an English class on Friday.

Remark: ใช้วันในสัปดาห์โดยบอกช่วงเวลาไว้ด้านหลังก็ยังใช้ on เช่นเดิมค่ะ  เช่น  on Sunday morning, on Friday night

ใช้กับวันที่

My birthday is on January 11.

Remark: ในการใช้ on บอกวันที่  ถึงแม้จะเอาเดือนขึ้นก่อน  แต่ถ้ามีวันที่ตามหลังก็ต้องใช้ on เช่นกันค่ะ

ใช้กับวันสำคัญต่างๆ

There’s a party at the Supakij’ house on Christmas Day.

นอกจากนี้คนอเมริกันเขาใช้ on กับวันหยุดหรือ วันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยค่ะ  คือ on weekend, on holiday

ข้อควรระวัง  เราใช้ on กับวันในสัปดาห์  แต่เนื่องจากคำในภาษาไทย มักใช้ว่า ในวันจันทร์  ในวันอังคาร  บางคนไม่ทันระวังก็มักจะเลือกใช้  in Monday  in Tuesday ซึ่งจริงๆแล้วผิด


ไม่มีเอกสารเพิ่มเติม
คลิกกลับ