ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: เมทริกซ์ Matrix ตอนที่ 2-ทรานสโพสของเมทริกซ์ และ ดีเทอร์มิแนนต์


สรุปเมทริกซ์ Matrix -ทรานสโพสของเมทริกซ์ และ ดีเทอร์มิแนนต์


18 ส.ค. 2558 00:41:25