ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ( Relation & Function ) ตอนที่ 1

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

สรุปความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

/p>
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 2

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 3

18 ส.ค. 2558 22:44:57