ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย ( Conic Sections ) ตอนที่ 6


เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย ( Conic Sections ) -จุดศูนย์กลางวงกลม และสมการพาราโบล่า


18 ส.ค. 2558 23:58:32