ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย ( Conic Sections ) ตอนที่ 7


เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย ( Conic Sections ) -สมการวงรี (Ellipse)


19 ส.ค. 2558 00:00:53