ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย ( Conic Sections ) ตอนที่ 8


เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย ( Conic Sections ) -สมการพาราโบลา


19 ส.ค. 2558 00:02:12