ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: ตรีโกณมิติ (Trigonometry) พื้นฐานและสรุปสูตรตรีโกณมิติ ตอนที่ 1


 สรุปสูตรตรีโกณมิติ (Trigonometry)-พื้นฐานและสรุปสูตรตรีโกณมิติ 
20 ส.ค. 2558 21:56:23