ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: เวกเตอร์ ( vector ) เวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต และ การบวกลบ เวกเตอร์ ตอนที่ 1

วิชาคณิตศาสตร์ - เวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต

เวกเตอร์ ( vector ) เวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต และ  การบวกลบ เวกเตอร์ 
วิชาคณิตศาสตร์ - การบวกลบ เวกเตอร์

วิชาคณิตศาสตร์ - การบวกลบ เวกเตอร์20 ส.ค. 2558 22:24:19