ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: เวกเตอร์ ( vector ) -เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 2

เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

เวกเตอร์ ( vector ) -เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

20 ส.ค. 2558 22:26:02