ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: เวกเตอร์ ( vector ) - ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และสเกลาร์ ตอนที่ 6


เวกเตอร์ ( vector ) - ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และสเกลาร์ 
20 ส.ค. 2558 22:51:23