ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: จำนวนเชิงซ้อน ( Complex Number ) รากที่ N ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 4


จำนวนเชิงซ้อน ( Complex Number ) - รากที่  N  ของจำนวนเชิงซ้อน 

20 ส.ค. 2558 23:30:42