ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: จำนวนเชิงซ้อน ( Complex Number ) - รากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 5


จำนวนเชิงซ้อน ( Complex Number ) - รากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อน

20 ส.ค. 2558 23:31:39