ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย

เรื่อง: ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น Number Theory


ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น Number Theory และขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากhttp://www.neutron.rmutphysics.com/


12 ส.ค. 2558 23:28:30