รหัส

รหัส 003.คอร์สเรียน PRE-ADMISSION COURSE

คอร์สเรียน

คอร์ส PRE-ADMISSION

ข้อมูล

คอร์ส PRE-ADMISSION --** รองรับการขยายวีดีโอเต็มจอ, ดูได้บน smart phone และ tablet**ความยาววีดีโอรวมทั้งหมด 80 ช.ม
ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 6 เดือน
ราคา : 1,500 บาท

PRE-ADMISSION COURSE = คอร์สนี้จะเน้นการทบทวนพื้นฐานและสูตรที่จำเป็นหลักๆที่ควรทราบของแต่ละบทหลักๆ ไม่ว่าจะเป็น
เซต
ตรรกศาสตร์
จำนวนจริง
ฟังก์ชัน
ภาคตัดกรวย
เมตริกซ์
expo-log
ตรีโกณ
เวกเตอร์
ความน่าจะเป็น
อนุกรม
แคลคูลัส
สถิติ
โดยเน้นโจทย์พื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ก่อน เพื่อปรับความรู้ให้น้องๆมีความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นแล้วจำนำไปต่อยอดคอร์ส ADMISSION อื่นขั้นต่อไปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

คอร์ส PRE-ADMISSION จึงเหมาะต่อน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวเพื่อสอบ ADMISSION โดยเรียนเนื้อหาพื้นฐานของระดับชั้นม.ปลายเพื่อเตรียมความพร้อม, สูตรที่จำเป็นต้องรู้ แล้วนำไปใช้เพื่อเรียนคอร์ส NORMAL ADMISSION หรือ INTENSIVE ADMISSION (เตรียมสอบแพทย์,PAT1เข้มข้น)ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ราคา : 1,500 บาทคอร์สเรียน

   คอร์ส PRE-ADMISSION

ราคา

   1,500 บาท
รหัส   รหัส 003.คอร์สเรียน PRE-ADMISSION COURSE
User Name *
Pass Word : *
ชื่อ - สกุล : *
เพศ ชาย หญิง
อีเมล *
โทรศัพท์ เช่น 08-399-xxxxx
คณะที่สนใจ เช่น คณะแพทยศาสตร์
รู้จักเว็บไซต์จาก เช่น youtube
วันเวลาที่โอน เวลา โมง นาที
โรงเรียน
ที่อยู่ติดต่อ
อำเภอ เช่น คลองเตย
จังหวัด เช่น กรุงเทพ
 
 
  ตราจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล