รหัส

รหัส 002.คอร์สเรียน NORMAL- ADMISSION COURSE

คอร์สเรียน

คอร์ส NORMAL ADMISSION

ข้อมูล

คอร์ส NORMAL ADMISSION --** รองรับการขยายวีดีโอเต็มจอ, ดูได้บน smart phone และ tablet**คอร์ส NORMAL-ADMISSION COURSE (รหัส 002)

ความยาววีดีโอรวมทั้งหมดประมาณ 160 ช.ม
ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 8 เดือน
ราคา : 2,000 บาท

คอร์สนี้จะเน้นความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการทำข้อสอบ ADMISSION ซึ่งค่อนข้างยากในปัจจุบัน สังเกตได้จากคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ทั่วประเทศที่น้องๆ ส่วนมากทำได้ประมาณ 20%-30% ซึ่งพี่อุ๋ยได้เข้าร่วมสอบกับน้องๆทุกครั้งตั้งแต่ปี 53 เป็นต้นมาและได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ทำให้รู้ว่าความรู้ที่น้องๆควรต้องใช้ในการสอบต้องมีอะไรบ้าง
ซึ่งคอร์สนี้จะขยายเวลาของแต่ละบทให้มากขึ้นประมาณสองเท่าเพื่อสอนเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้เพื่อทำคะแนนสอบให้ได้เกิน 40% ขึ้นไป
โดยแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้น้องๆไปทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น
คอร์ส NORMAL ADMISSION จึงเหมาะต่อน้องๆที่เรียนคอร์ส PRE-ADMISSION มาแล้วเพราะจะทำให้มีความรู้พื้นฐานติดตัวมาและเรียนคอร์สนี้ได้เข้าใจมากขึ้น
ซึ่งคอร์สนี้จะต้องใช้เวลาเรียนแต่ละบทมากกว่าเดิมเพราะเน้นเก็บรายละเอียดทั้งหมดและโจทย์หลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้น้องๆมีทักษะและความรู้ครบถ้วนในการสอบ ADMISSION
อย่างสมบูรณ์

เนื้อหาคอร์สนี้จะประกอบไปด้วยบทเรียนคณิตศาสตร์ดังนี้
1.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-เซต
2.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ตรรกศาสตร์
3.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-จำนวนจริง
4.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ฟังก์ชั่น
5.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-เรขาคณิตวิเคราะห์
6.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-เมทริกซ์
7.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ฟังก์ชั่นเอ็กซโปเนนเชียลและล็อกการิทึม
8.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ตรีโกณมิติ
9.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-เวกเตอร์
10.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-จํานวนเชิงซ้อน
11.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ความน่าจะเป็น
12.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ลําดับและอนุกรม
13.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-แคลคูลัส
14.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-สถิติเบื้องต้น
15.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-กำหนดการเชิงเส้น
16.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น
17.เรียนออนไลน์ NORMAL-ADMISSION-โดเมนและเรนจ์

**สำหรับผู้ที่สมัครเรียนคอร์ส NORMAL พร้อมกับ ADVANCE ADMISSION (คอร์สเรียนทั้งหมด รหัส001) จะได้รับส่วนลด 500 บาท (2,000 + 2,500 บาท) เหลือเพียง 4,000 บาท พร้อมทั้งได้รับการขยายเวลาให้ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจากภายใน 8 เดือน เป็นภายใน 12 เดือน

ราคา : 2,000 บาทคอร์สเรียน

   คอร์ส NORMAL ADMISSION

ราคา

   2,000 บาท
รหัส   รหัส 002.คอร์สเรียน NORMAL- ADMISSION COURSE
User Name *
Pass Word : *
ชื่อ - สกุล : *
เพศ ชาย หญิง
อีเมล *
โทรศัพท์ เช่น 08-399-xxxxx
คณะที่สนใจ เช่น คณะแพทยศาสตร์
รู้จักเว็บไซต์จาก เช่น youtube
วันเวลาที่โอน เวลา โมง นาที
โรงเรียน
ที่อยู่ติดต่อ
อำเภอ เช่น คลองเตย
จังหวัด เช่น กรุงเทพ
 
 
  ตราจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล