ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน : ร.ร.วัดมกุฏกษัตริยาราม
ที่อยู่ : ร.ร.วัดมกุฏกษัตริยาราม เลขที่ 330/3 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200(สำนักงานเขตพระนคร)
โทร : 0-2281-2570
โทรสาร : - ไม่มีข้อมูล
แผนที่ : คลิกดูแผนที่โรงเรียน
คลิกกลับ