☰ เมนู

ข้อมูลข่าวสาร เกร็ดความรู้ ข้อมูลทั่วไป

เรื่อง: พี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ : ตอนที่ 22 - สูงสุดของ PAT1 พี่ตุ้ย กับ พี่หมี


 สัมภาษณ์เเขกพิเศษที่ได้คะเเนน PAT1 รอบล่าสุด 292 คะเเนน(อันดับหนึ่งทั้งสองคน) พี่ตุ้ย กับ พี่หมี 22 มี.ค. 2561 14:44:48