Blog และ ข่าวสาร

Blog เคมีออนไลน์

ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และบทความ

สมัครเรียนออนไลน์ กับครูสอน Tuemaster

คลิกเลย

Blog เคมีออนไลน์ คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เทอม 1 และ เทอม 2 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

เคมี ม.6 : บทที่ 1 เคมีอินทรีย์


เคมีอินทรีย์ คืออะไร. เคมีอินทรีย์ คือ การศึกษาเกี่ยวกับชนิด สมบัติ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์. โดยสารอินทรีย์ คือ สารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก...
เอกสาร เคมีอินทรีย์ ...

เคมี ม.6 : บทที่ 2 พอลิเมอร์


พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วย หน่วยเล็ก ๆ ของสารที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์: มอนอเมอร์ ...
เอกสาร พอลิเมอร์ ...